logo

Gydytojų ir sveikatos specialistų antspaudai

Gydytoju ir sveikatos specialistu antspaudai

Antspaudas Korpuso Nr. Korpuso spalva Spaudo dydis,
mm
Kaina, €
su PVM
Kaina, €
su nuolaida
Imprint 11 IMPRINT 11 JuodasRaudonasMelynas 37 x 13 9,00 8,10
Antspaudas TRODAT 4910 TRODAT 4911
be dangtelio
JuodasBaltasSidabrinis
RaudonasMelynasZalias
Violetinis
37 x 13 10,50 9,45
TRODAT 4911
su dangteliu
11,00 9,90
Trodat 9511 TRODAT 9511 JuodasBaltasMelynas
Raudonas
37 x 13 11,00 9,90

SPECIALISTO SPAUDO NUMERIO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLĖS
(išrašas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 m. balandžio 22 d. įsakymo
Nr. V-951 redakcija)

V SKYRIUS
SPECIALISTO SPAUDO ŽYMOS APRAŠYMAS
18. Specialisto spaudu daromos žymos yra mėlynos arba violetinės spalvos, 10 mm x 35 mm dydžio, stačiakampio suapvalintais kampais formos.
19. Stačiakampio centre eilutėse išdėstoma šia eilės tvarka: specialisto profesinio vardo santrumpa, asmens vardas (vardai), asmens pavardė (pavardės).
21. Medicinos gydytojo, vaistininko, gydytojo odontologo spaudo žymos dešinėje pusėje pavaizduotas atitinkamos profesijos ženklas.
IV SKYRIUS
SPECIALISTO PROFESINIS VARDAS
16. Specialisto profesinis vardas yra profesijos pavadinimas, kuriuo prisistatoma profesinėje veikloje.
17. Lietuvos Respublikoje vartojami šie specialistų profesiniai vardai ir jų santrumpos:
17.1. akušeris, santrumpa „akuš.“;
17.2. bendrosios praktikos slaugytojas, santrumpa „slaug.“;
17.3. biomedicinos technologas, santrumpa „bio. tech.“;
17.4. burnos higienistas, santrumpa „burn. hig.“;
17.5. dantų technikas, santrumpa „d. tech.“;
17.6. dietistas, santrumpa „diet.“;
17.7. embriologas, santrumpa „emb.“;
17.8. ergoterapeuto padėjėjas, santrumpa „erg. pad.“;
17.9. ergoterapeutas, santrumpa „erg.“;
17.10. gydytojo odontologo padėjėjas, santrumpa „gyd. od. pad.“;
17.11. gydytojas odontologas, santrumpa „gyd. od.“;
17.12. gyvensenos medicinos specialistas, santrumpa „gyv. med. spec.“;
17.13. kineziterapeutas, santrumpa „kinez.“;
17.14. kineziterpeuto padėjėjas, santrumpa „kinez. pad.“;
17.15. logoterapeutas, santrumpa „logoter.“;
17.16. masažuotojas, santrumpa „masaž.“;
17.17. medicinos biologas, santrumpa „m. biol.“;
17.18. medicinos fizikas, santrumpa „m. fiz.“;
17.19. medicinos genetikas, santrumpa „m. gen.“;
17.20. medicinos gydytojas, santrumpa „gyd.“;
17.21. medicinos psichologas, santrumpa „m. psich.“;
17.22. meno terapeutas, santrumpa „men. ter.”;
17.23. optometrininkas, santrumpa „optometr.“;
17.24. ortopedas technologas, santrumpa „ortop. tech.“;
17.25. paramedikas, santrumpa „paramed.“;
17.26. perfuzininkas, santrumpa „perfuz.“;
17.27. radiologijos technologas, santrumpa „rad. tech.“;
17.28. skubiosios medicinos pagalbos paramedikas, santrumpa „smp. paramed.“;
17.29. slaugytojo padėjėjas, santrumpa „slaug. pad.“;
17.30. vaistininkas, santrumpa „vaist.“;
17.31. vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), santrumpa „vaist. pad. (f. Techn.)“;
17.32. odontologo pagalbininkas, santrumpa „od. pagalb.“.GRĮŽTI